Oli Group

Kompani lidere për shitje, projektim, instalim dhe mirëmbajtje e shumë produkteve për Ngrohje, Klimatizim, Ventilim dhe Ujësjellës.
Me përvoj pune prej 10 vitesh në tregun Kosovar, tek ne ju garantojmë çmimet më konkurruese në treg.
Fillimisht kompania është hapur për importin dhe shitjen e produkteve të ndryshme për shtëpinë dhe biznesin tuaj, për të avancuar më vonë në krijimin e ekipeve profesionale për montimin e këtyre paisjeve.

Shërbimet tona!

Shitje

Ofrojmë produkte që kanë të bëjnë me ngrohje, klimatizimin, ventilimin dhe ujësjellës. Ne ofrojnë garanci për produktet tona dhe sigurojnë standarde të cilësisë së lartë.

Projektim

Sistemet e energjisë termike projektohen në përputhje me standardet më të larta Evropiane

Instalim

Për të gjitha këto shërbime ne ofrojmë produktet dhe instalimin e tyre, për të cilat njëkohësishtë ju garantojmë për ekspertizën profesionale.

Mirembajtje

Kompania kryen shërbime të mirëmbajtjes për të gjitha pajisjet që kanë instaluar nga ekipet profesionale.