Skip to main content
Lajme

Kontrolli dhe siguria e rrjeteve sanitare

By 03/05/2023No Comments

Produktet e COMAP për kontrollin dhe sigurinë e rrjeteve sanitare sigurojnë mbrojtjen e instalimeve sanitare, shpërndarjen e ujit dhe izolimin e ujit të ftohtë dhe rrjeteve të ujit të ngrohtë shtëpiak. Zgjidhjet e COMAP:

  • Grupet e sigurisë
  • Komponentët e sigurisë dhe mbrojtjes
  • Reduktuesi i presionit
  • Rregullatori termostatik
  • Valvola sigurie